KONTAKT

Telefón: 0915 339 887
Mail: itbambura@gmail.com
propartners s.r.o.
Kiepka 2563/93
Brezno 97701

DIČ: 212 060 3496
IČO: 51 142 015
IČDPH: SK212 060 3496
Obchodný register
Okresný súd Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 32806/S

Peňaž. Ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2701 398 786/8330
IBAN: SK32 8330 0000 0027 0139 8786
SWIFT: FIOZSKBA